Na czym polega programowanie?

Najogólniej programowanie polega na dostarczeniu komputerowi zbioru instrukcji, które pozwolą rozwiązać zadany problem. Programowanie to nie tylko pisanie kodu, ale także, a może przede wszystkim analiza problemu i praca nad algorytmem rozwiązującym ten problem. Więcej na ten temat znajdziecie w moim artykule Na czym polega programowanie.