Kodziwo

Potoczne "slangowe" określenie na kod źródłowy, czyli po prostu treść programu komputerowego lub jego fragment.