scrum

Professional Scrum Master - certyfikat, przygotowania, egzamin

Czasami w różnych sytuacjach zastanawiamy się, czy z tej mąki będzie chleb. Ale dzisiaj chciałbym raczej zastanowić się nad tym, czy z tego młyna będzie mąka. W poniższym tekście skoncentruję się na tym, czym jest certyfikat PSM I i jakie wynikają z niego benefity oraz (a może raczej przede wszystkim) jak przebiega egzamin i jak się do niego przygotować.